Als u lang ziek bent, kan dit overgaan in langdurige of zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid. Dat kan ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

1. U bent ziek 

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, betaalt uw werkgever uw salaris door. Hierover bouwt u pensioen op.

2. U bent volledig en blijvend arbeidsongeschikt 

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en blijvend arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

Pensioen voor later

U blijft bij het PNB pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt raakte. U hoeft hiervoor geen premie te betalen. Als u 67 jaar bent, ontvangt u ouderdomspensioen van het fonds.
Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen. 

Wat moet u doen?

U hoeft het PNB niets door te geven over uw situatie. Het fonds ontvangt informatie van het UWV

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of volledig niet blijvend arbeidsongeschikt  

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:

  1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt.
  2. U bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of u bent volledig, maar niet blijvend arbeidsongeschikt.

A. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Het UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft over uw inkomen pensioen opbouwen bij het PNB.
Vanaf de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt, ontvangt u ouderdomspensioen (of eerder, als u dat wenst). Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

B. Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of niet blijvend arbeidsongeschikt

Stelt het UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of bent u volledig, maar niet blijvend arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA.

Vanaf de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt, ontvangt u ouderdomspensioen van het PNB. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen? 

U hoeft het PNB niets door te geven over uw situatie. Het fonds ontvangt informatie van het UWV