Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 67ste verjaardag. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan vanaf 55 jaar.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw totale inkomen lager. Dit heeft 3 redenen:

  1. U bouwt minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken.
  2. U ontvangt nog geen AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.-uitkering van de overheid.
  3. U maakt naar verwachting over een langere periode gebruik van uw pensioen, omdat de uitbetaling eerder ingaat.

U bouwt ook minder partnerpensioen en wezenpensioen op als u eerder stopt met werken.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af of en wanneer u eerder met pensioen kunt gaan. Uw werkgever geeft dat door aan het PNB. Het advies is om deze afspraken minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan, te maken.

Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaan? Dan vraagt ons fonds aan u om een intentieverklaring te tekenen waarin staat dat u niet van plan bent om nog betaald werk te doen. Dit heeft te maken met de belastingregels rondom pensioen. Als dit voor u geldt ontvangt u deze verklaring automatisch van ons fonds bij uw aanvraag om het pensioen eerder te laten ingaan.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.-uitkering ingaat. 

Wat kunt u nog meer kiezen?