Hebt u bij uw vorige werkgever(s) minder of geen pensioen opgebouwd? Dan kunt u extra pensioen inkopen bij het PNB.

Voorwaarden

De voorwaarden die gelden voor het inkopen van extra pensioen, staan in het pensioenreglement. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met het fonds.

Als u extra pensioenaanspraken inkoopt, behandelt het PNB deze aanspraken op dezelfde manier als de pensioenaanspraken die u bij het fonds hebt opgebouwd.

Wat moet u doen?

De inkoop van extra pensioen gaat als volgt:

  • U dient uw verzoek tot inkoop van extra pensioen schriftelijk in bij het PNB.
  • Pensioenuitvoerder AZL berekent voor u de volledige actuariële premie. Dat wil zeggen: de optelsom van het werknemers- en werkgeversdeel van de premie. De uitkomst van deze berekening is de inkoopsom die u zelf moet betalen.
  • AZL stelt u op de hoogte van de premie (en daarmee de koopsom) voor het pensioen dat u extra inkoopt.

Wat kunt u nog meer kiezen?