Elk jaar dat u deelnemer bent aan het PNB, bouwt u een stukje ouderdomspensioen op. Dit noemen we het pensioenopbouwbedrag. Het pensioenopbouwbedrag is afgeleid van het minimumloon, waarbij rekening is gehouden met het AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.-pensioen van de overheid. Uw pensioenopbouwbedrag wordt verhoogd als het minimumloon en het AOW-ongehuwdenpensioen stijgen. Al deze pensioenopbouwbedragen bij elkaar opgeteld, vormen samen het uiteindelijke pensioen waarop u per jaar kunt rekenen.

De opbouwbedragen zijn als volgt:

2021 € 116,07
2020 € 114,32
2019 € 114,23
2018 € 111,75
2017 € 108,39
2016 € 108,23
2015 € 107,14
2014 € 107,14
2013 € 106,26
2012 € 104,00 
2011  € 103,47 
2010  € 101,82 

Voorbeeld

U bent 3 jaar deelnemer geweest aan het PNB. Uw jaarlijkse ouderdomspensioen is daardoor gelijk aan alle 3 de opbouwbedragen bij elkaar opgeteld. Voor het jaar 2021 is het opbouwbedrag € 116,07. We gaan voor het gemak ervan uit dat dit bedrag 3 jaar lang gelijk is gebleven. Uw bruto ouderdomspensioen is dan: € 116,07 + € 116,07 + € 116,07 = € 348,21 per jaar. Dit bedrag wordt uitgekeerd vanaf uw 67ste.

Vragen?

Neem dan contact op met het fonds.