Behoudt uw pensioen zijn waarde?

Wij verhogen elk jaar uw pensioen. Hoeveel dat is, hangt af van de verhoging van het minimumloon waar de verhoging van de AOW voor ongehuwden van wordt afgetrokken. Deze aanpak staat in Reglement II van ons fonds en u betaalt er samen met uw werkgever pensioenpremie voor. 

Als ons fonds er financieel slecht voor staat, kan het ondanks de jaarlijkse verhoging nodig zijn uw  pensioen te verlagen. Daar is bij ons fonds geen sprake van. De financiële situatie van ons fonds is zodanig dat wij niet verwachten dat de komende 5 jaar een verlaging van uw pensioen nodig is.

Voorwaardelijkheidsverklaring

Het PNB verhoogt elk jaar uw pensioen, zodat het pensioen zijn koopkracht behoudt. De verhoging is de uitkomst van de stijging van het minimumloon na aftrek van de stijging van de AOW voor ongehuwden.

Per 1 januari 2021 is uw pensioen verhoogd met 1,53%.

Verhoging

Dat is per

De prijzen stegen toen met

2020: 1,53%  1 januari 2021 1,68%
2019: 0,08% 1 januari 2020 1,85%
2018: 3,10% 1 januari 2019 1,66%
2017: 3,10% 1 januari 2018 1,32%
2016: 0,15% 1 januari 2017 0,32%
2015: 1,02% 1 januari 2016 0,64%
2014: 0,00% 1 januari 2015 0,98%
2013: 0,83% 1 januari 2014 2,51%
2012: 2,17% 1 januari 2013 2,45%
2011: 0,51% 1 januari 2012 2,34%
2010: 1,62% 1 januari 2011 1,28%

Wilt u zien hoeveel pensioen u nu hebt opgebouwd? Log dan in op deze website of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Denk aan uw DigiD-inloggegevens.