Maatschappelijk verantwoord beleggen

Terug naar het overzicht
 • Wat betekent maatschappelijk verantwoord beleggen voor het PNB?

  Het pensioenfonds heeft in samenwerking met NN IP een aantal uitgangspunten ontwikkeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen:

  • Respect voor de kernrechten van de mens.
  • Het zich niet schuldig maken aan ernstige vormen van kinderarbeid.
  • Het zich onthouden van betrokkenheid bij dwangarbeid.
  • Het zich onthouden van zware vormen van milieuvervuiling.
  • Geen betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens die geen onderscheid maken tussen militaire of burgerdoelen.
  • Geen betrokkenheid bij corruptie.
  • Het zich onthouden van discriminatie.
  • Het respecteren van de vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandeling.

  Het PNB wenst niet te beleggen in bedrijven die handelen in strijd met een van de genoemde uitgangspunten.

 • Waarom kiest het PNB voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid?

  Het PNB wenst met zijn beleggingen geen bedrijven te steunen die zich bezighouden met sociaal-ethisch verwerpelijke activiteiten. Dit betreft de wijze van produceren en de aard van het product. Als pensioenfonds van de Rooms-Katholieke Kerk ziet het PNB het als zijn taak om deze aspecten bijzondere aandacht te geven in het beleid van het fonds. 

 • Hoe zorgt het fonds ervoor dat verantwoord wordt belegd?

  Er is een zogenoemde uitsluitingslijst met ondernemingen die aantoonbaar géén maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering hebben. Deze lijst wordt continu bijgewerkt. Het PNB heeft vermogensbeheerder NN IP opgedragen om de ondernemingen op deze lijst niet op te nemen in de beleggingsportefeuille.

 • Hoe is de verantwoordelijkheid met betrekking tot het uitsluitingsbeleid verdeeld?

  Vermogensbeheerder NN IP houdt het bestuur van het PNB via kwartaalrapportages op de hoogte van de uitsluitingslijst. Vermogensbeheerder NN IP zorgt ervoor dat de uitsluitingslijst continu wordt bijgewerkt. Dat gebeurt door strenge controle van de ondernemingen. In dit proces heeft de beleggingscommissie van het PNB een controlerende functie.

 • Wat doet NN IP om aan alle eisen van het PNB te voldoen?

  Vermogensbeheerder NN IP heeft voor het waarborgen van de uitsluitingslijst een zogenaamde interne ESG-procedure. ESG staat voor Environmental Social and corporate Governance. In een ESG-onderzoek worden het beleid en de prestaties van een bedrijf op sociaal, milieu- en bestuurlijk gebied onderzocht. Hierbij worden de maatschappelijk verantwoorde beleggingscriteria van het PNB als leidraad gebruikt. Op basis van een ESG-onderzoek adviseert NN IP om wel of niet in een bedrijf te investeren.

 • Hoe stelt het fonds zich als betrokken aandeelhouder op (betrokkenheidsbeleid)?

  Het betrokkenheidsbeleid vindt u hier terug.

 • Waarom zijn de pensioenregelingen niet duurzaam?

  Het PNB kan nog niet goed meten of beleggingen ongunstig zijn voor mens, milieu en samenleving. Daarom kunnen we niet zeggen dat onze pensioenregelingen duurzaam zijn. Dat kan pas als we daarover rapporteren volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze Europese regels gelden voor institutionele beleggers en dus ook voor ons pensioenfonds.