Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

ouderdomspensioen_67.png

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van het PNB en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van het PNB is vooral afhankelijk van het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf 67 jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over uw ouderdomspensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.