Uw pensioen in het kort

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers.png

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland gewoond of gewerkt hebt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij het PNB. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

vastbedrag.png

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt is niet gebaseerd op uw salaris, maar is een vast bedrag, het zgn. pensioenopbouwbedrag. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een vaste bedragenregeling.

premieverdeling_beide_67.png

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betaalt u 50% van de pensioenpremie en uw werkgever 50%. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.