Hoe zeker is uw pensioen?

Als er een tekort is

tekort.png  

Het kan gebeuren dat het PNB ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan het PNB besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Het PNB heeft de pensioenen in de afgelopen jaren niet hoeven te verlagen.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over hoe wij er financieel voor staan vindt u op deze pagina. Ook in het jaarverslag vindt u meer informatie. Het jaarverslag staat op de documentenpagina van deze website.