Nieuws

Nog steeds meerderheid Tweede Kamer achter Pensioenakkoord

De regering werkt aan een nieuwe wet voor onze pensioenen. Dit jaar beslist de Tweede Kamer hierover. De politieke partijen die achter het nieuwe pensioenstelsel staan, hebben na de verkiezingen in maart een meerderheid gehouden.

Vorig jaar hebben werkgevers, vakbonden en overheid een akkoord gesloten over een nieuw pensioenstelsel. Minister Koolmees is bezig om deze afspraken om te zetten in een wetsvoorstel. Het nieuwe pensioenstelsel gaat alleen door als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer straks akkoord gaan met dit wetsvoorstel.

Grote kans op steun voor wetsvoorstel

Er zijn politieke partijen die achter het nieuwe pensioenstelsel staan en partijen die daar niet aan willen meewerken. De partijen die volgens hun programma vóór zijn, hebben samen de meerderheid. Dat zijn VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA. Bij elkaar hebben zij 95 van de 150 zetels. Ook in de Eerste Kamer hebben deze zes partijen een meerderheid.

De kans is dus groot dat het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel wordt goedgekeurd. Na de behandeling in de Tweede Kamer kunnen we u meer vertellen over hoe het pensioen er uit gaat zien.