Nieuws

Bent u vóór 2011 arbeidsongeschikt geworden?

Hoort u tot het huishoudelijk personeel of de pastorale werkers en wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgen wij bericht van UWV over uw arbeidsongeschiktheid en nemen we contact met u op. Zo is dat nu geregeld. Maar vóór 2011 was dat anders.

Wie vóór 2011 arbeidsongeschikt werd, moest zichzelf melden bij het pensioenfonds. Dat heeft niet iedereen gedaan. Daardoor kunnen mensen pensioen mislopen. Dat schrijft de Ombudsman Pensioenen in zijn jaarverslag over 2019. Binnen ons fonds geldt dit voor het huishoudelijk personeel en voor pastorale werkers. Voor priesters en diakens geldt een andere regeling als zij arbeidsongeschikt worden.

Check uw pensioen

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geworden en bouwde u op dat moment pensioen op bij ons fonds? Dan is het verstandig om in te loggen op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Daar ziet u hoeveel pensioen er voor u bij ons fonds is geregeld. Bij Mijn Documenten kunt u uw Uniform Pensioenoverzicht openen. Daarin staat of en zo ja, hoeveel pensioen u nu (deels) nog opbouwt bij ons fonds.

Raakte u arbeidsongeschikt toen u via uw werk bij een ander pensioenfonds (of een verzekeraar) pensioen opbouwde? Dan hebt u geen recht op pensioenopbouw vanwege uw arbeidsongeschiktheid bij ons fonds. Maar misschien hebt u dat wel bij dat andere pensioenfonds of die verzekeraar. Dat kunt u bij dat fonds of die verzekeraar navragen.
Twijfelt u? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaal overzicht van uw pensioen. Alle pensioenfondsen in Nederland zijn hierbij aangesloten. Daar ziet u in één oogopslag hoeveel pensioen u kunt verwachten en van welk pensioenfonds.

Meer informatie

Lees meer over arbeidsongeschiktheid en uw pensioen. In ons pensioenreglement kun u nalezen wat er bij ons fonds precies is geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Hebt u meer vragen? Neem contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag.