Nieuws

Levensverwachting is verlaagd

Het Actuarieel Genootschap (AG) voorspelt elke twee jaar hoe lang we gemiddeld leven. In de nieuwe cijfers is de levensverwachting verlaagd. Dat betekent dat we in de toekomst naar verwachting minder oud worden dan we eerder dachten.

Minder lang leven? Dat is geen goed nieuws voor ons als Nederlanders. Maar er zit ook een voordeel aan. Want dit is wél goed nieuws voor de financiële positie van pensioenfondsen.

Hoe zit dat?

Wij betalen pensioen zolang een gepensioneerde (of zijn nabestaande) leeft. Als we allemaal minder lang leven, hoeft ons fonds minder lang pensioen uit te betalen en hoeven we nu dus minder geld opzij te leggen voor later. Dat is goed voor onze financiële positie.

Hoeveel leven we korter?

Volgens de voorspelling van het AG leeft:

  • een meisje dat nu geboren wordt gemiddeld 91,7 jaar (dat was 92,5 jaar), en
  • een jongetje dat nu geboren wordt gemiddeld 89,3 jaar (dat was 90 jaar)

Mensen die nu 65 jaar zijn, leven gemiddeld nog;

  • 22,9 jaar als ze vrouw zijn (dat was 23,3 jaar), of
  • 20 jaar als ze man zijn (dat was 20,5 jaar)

Oorzaken daling

Er zijn meer mensen overleden in 2017 en 2018. Dat waren vooral oudere mensen. Mogelijke oorzaak is het griepseizoen 2017/2018. Verder heeft het AG een rekenmodel aangepast. Het AG heeft gebruik gemaakt van cijfers tot en met 2019. In deze voorspelling is er dus nog geen rekening gehouden met de invloed van corona.

Wat betekent dit voor ons fonds?

De nieuwe levensverwachting leidt waarschijnlijk tot een hogere dekkingsgraad. Het gaat gemiddeld om een stijging van zo’n 1 tot 2%. Wat het precies betekent voor onze dekkingsgraad is nog niet bekend. Dat gaan we nu uitrekenen. We houden u op de hoogte.

Bron: AG