Elk jaar stelt het PNB de verwachte jaarpremie vast voor het komende jaar. Deze verwachte jaarpremie noemen we ook wel de voorschotpremie. Deze premie dient u in 4 termijnen (per kwartaal) te betalen. Voor meer informatie kunt u de incassoprocedure raadplegen op de documentenpagina van deze website.

Machtigingsformulier

Met een machtigingsformulier kunt u (tot wederopzegging) een machtiging geven om de voorschotpremies en de definitieve afrekening automatisch te laten innen. Dit machtigingsformulier vindt u op de documentenpagina van deze website.