Het is belangrijk dat u aan het begin van een dienstverband de pensioensituatie en -vooruitzichten in kaart brengt voor de nieuwe deelnemer. Dit zou u ook periodiek kunnen doen voor reeds actieve deelnemers. U maakt de deelnemers op deze manier bewust van het feit dat een goed pensioen niet meer vanzelfsprekend is.

Daarnaast is het belangrijk dat u wijzigingen direct doorgeeft aan het fonds. U helpt het PNB daarmee om goede service te bieden aan de deelnemers. Wijzigingen geeft u door via Mijn Pensioenadministratie.
Hieronder leest u wat u moet doorgeven en hoe u de deelnemers kunt informeren in verschillende situaties.

1. Er is een nieuwe deelnemer aangesteld

Meld nieuwe deelnemers binnen 1 maand aan via Mijn Pensioenadministratie. En informeer hen op hoofdlijnen over hun pensioensituatie. Doe dat aan de hand van:

2. Een deelnemer krijgt een parttime aanstelling

Als een deelnemer een parttime aanstelling krijgt, bouwt hij of zij pensioen op evenredig aan de omvang van de aanstelling. U geeft als bisdom het parttime percentage door via Mijn Pensioenadministratie.

3. Een deelnemer neemt (onbetaald) verlof op

Meld het als een deelnemer langdurig verlof opneemt. De pensioenopbouw van de deelnemer wordt dan voortgezet tot een maximale periode van 18 maanden.
Mocht de deelnemer tijdens dit verlof arbeidsongeschikt raken, dan is er tijdens de eerste 18 maanden van het verlof een arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld.
Voor gehuwde diakens, pastoraal werkers en huishoudelijk personeel geldt daarnaast het volgende: mochten zij tijdens dit verlof overlijden, dan is er tijdens de eerste 18 maanden van het verlof een partnerpensioen geregeld voor de eventuele partner en een wezenpensioen voor eventuele kinderen.

4. Een deelnemer raakt arbeidsongeschikt

Geef het door als een deelnemer arbeidsongeschikt raakt. De pensioenopbouw wordt dan premievrij voortgezet voor het deel waarvoor de deelnemer arbeidsongeschikt is verklaard. Is de deelnemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard, dan vindt er geen premievrije pensioenopbouw plaats.
Stopt de aanstelling van een deelnemer wegens arbeidsongeschiktheid? Meld hem of haar dan af als arbeidsongeschikte en niet als werknemer die uit dienst treedt.

5. Een deelnemer treedt uit dienst

Meld een deelnemer zo snel mogelijk af als hij of zij uit dienst treedt. Op dat moment stopt namelijk ook de pensioenopbouw. U en de deelnemer hoeven dan geen premie meer te betalen.
Het ouderdomspensioen dat de deelnemer bij het PNB heeft opgebouwd, blijft staan en wordt uitgekeerd als hij of zij met pensioen gaat. De deelnemer kan dit pensioen meenemen als hij of zij bij een andere werkgever een aanstelling krijgt en pensioen gaat opbouwen bij een ander pensioenfonds of -verzekeraar.

6. Een deelnemer wil met pensioen

Als een deelnemer met pensioen wil, kunt u hem of haar wijzen op de pensioeninformatie die op deze website staat. Heeft de deelnemer nog vragen, dan kan hij of zij contact met het PNB opnemen.

7. Een deelnemer overlijdt

Meld het overlijden van een deelnemer alleen als hij of zij niet woonachtig was in Nederland. Het PNB zorgt er dan voor dat de eventuele nabestaanden een partner- en/of wezenpensioen ontvangen.