Nieuws

Er valt veel te kiezen als u met pensioen gaat!

Het kiezen van het moment waarop uw pensioen ingaat is eigenlijk uw eerste keuze. Bij ons fonds gaat u tot 1 maart 2024 standaard met pensioen als uw AOW ingaat. Maar dat wil niet zeggen dat u op dat moment met pensioen moet. Want u kunt uw pensioen ook:

  • later laten ingaan; uiterlijk als u 67 jaar wordt.
  • vervroegen, maar niet eerder dan vijf jaar voor uw AOW- leeftijd

Vanaf 1 maart 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar of later. Vanaf dat moment gaat uw pensioen van het PNB standaard in als u 67 jaar wordt.

Maak uw pensioen op maat

Het moment waarop u met pensioen gaat is natuurlijk een belangrijke keuze. Daarna kunt u uw pensioen verder op maat maken. Zo kunt u onder bepaalde voorwaarden bij ons fonds extra pensioen inkopen. En hebt u een partner, dan kunt u het partnerpensioen verhogen met een deel van het pensioen voor u zelf. U kunt ook het pensioen voor uzelf verhogen met pensioen dat voor uw partner bestemd is.

Op www.pnb.nl staat informatie over deze keuzemogelijkheden. Kies uw doelgroep en vervolgens ‘Pensioen op maat’.

Wat kunt u doen?

Bedenk alvast welke keuzes u misschien wilt maken en spreek hierover met uw parochie en/of bisdom. Hebt u een partner? Bespreek dat dan ook met hem/haar. Zeker als u het partnerpensioen (gedeeltelijk) wilt inruilen. Want daar moet uw partner het wel mee eens zijn.

Vraag bij ons een oriënterende berekening op. Dan ziet u precies wat de (financiële) gevolgen zijn van uw keuzes. Misschien kan er meer dan u denkt!

Meer weten?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.