Nieuws

Verantwoord beleggen, maar geen duurzame regelingen

Het PNB vindt het belangrijk om het pensioengeld maatschappelijk verantwoord te beleggen. Daar maken we ook werk van. Toch kunnen we niet zeggen dat de uitvoering van de pensioenregelingen duurzaam is.

Vanaf 10 maart 2021 gelden er nieuwe Europese regels: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De regels gelden voor institutionele beleggers en dus ook voor ons pensioenfonds. Volgens deze regels moeten we op onze website aangeven in hoeverre onze pensioenregelingen duurzaam zijn.

Onze informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen hebben we aangepast aan de nieuwe regels. U leest er hier meer over.