Nieuws

Toepassing loonheffing per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 wordt bij álle pensioengerechtigden van het PNB die in Nederland wonen de loonheffing toegepast. Voor velen is dat al zo, maar voor een deel van de pensioengerechtigden is dit een wijziging. Dit betreft met name de priesters en ongehuwde diakens.

Wordt er nu nog geen loonheffing toegepast op uw pensioen van het PNB en per 1 januari wel, dan geldt de wijziging voor u en dan ontvangt u hierover een persoonlijke brief. Vanaf 1 januari 2019 zal de maandelijkse uitbetaling van uw pensioen lager zijn, doordat er direct bij de uitbetaling belasting ingehouden zal worden.

Geheel aan pensioen wijzigt niet

Door het direct inhouden van de belasting hebt u per maand een beter beeld van uw inkomen. U hoeft immers het bedrag van de loonheffing achteraf niet meer apart af te dragen aan de Belastingdienst.

We hechten eraan te benadrukken dat uw bruto/ netto pensioen over het hele jaar genomen niet verandert; u gaat niet meer of minder belasting betalen over uw pensioen. Alleen de manier waarop de belasting geïnd wordt verandert.

Op 23 januari 2019 ontvangt u voor het eerst netto een lager pensioen. U ontvangt dan ook een betaalspecificatie. Hierop kunt u zien wat er aan loonheffing is ingehouden.

Meer informatie over belasting en pensioen.