Nieuws

Een goed pensioen? Dat regelen we samen!

Daar staan pensioenfondsen voor. Graag leggen we u uit hoe het zit.

Een pensioenfonds is van werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Deze partijen zijn samen de baas. Niet alleen bij ons fonds, dat geldt voor alle Nederlandse pensioenfondsen.

Daarover bestaan nog wel eens misverstanden. Wij zijn niet van de overheid en hebben geen aandeelhouders die aan uw pensioen willen verdienen.

Een goed pensioen: dáár doen we het voor

Pensioenfondsen in het algemeen - en ook ons fonds in het bijzonder - geloven dat zij pensioen het beste samen regelen. Door samen kosten en risico’s te delen, is uiteindelijk iedereen het beste af. Door kosten te delen bent u goedkoper uit, door risico’s te delen is er ook een pensioen(opbouw) voor u als u arbeidsongeschikt wordt of voor uw nabestaanden als u komt te overlijden (tijdens uw dienstverband).

Voor elke € 1 krijgt u er € 3 terug

Zo werken we al ruim 45 jaar. En met resultaat. Van de premie die u samen met uw werkgever betaalt (of hebt betaald), kunnen we ongeveer 1/3 van uw pensioen betalen. De overige 2/3 verdienen we door uw premie te beleggen. U krijgt voor iedere € 1 die u en uw werkgever samen betalen, ongeveer € 3 aan pensioen terug.
Beleggen doen we steeds vaker op een manier die duurzaam is. Dat levert goed rendement op en draagt bij aan een betere wereld, zodat u straks van uw pensioen kunt genieten in een wereld die de moeite waard is.

Open en eerlijk

Pensioenfondsen vinden het belangrijk open en eerlijk te zijn. Op deze website en in onze jaarverslagen kunt u alles vinden: de kosten die we maken, waar we uw pensioengeld in beleggen en nog veel meer.

Beleggers belonen in de financiële sector

Pensioenfondsen werken in de financiële sector. Om de beste beleggers te krijgen die ervoor zorgen dat u straks een goed pensioen hebt, betalen wij onze vermogensbeheerders salarissen die vergelijkbaar zijn met die in de financiële sector. Bepaalde deskundigheid hebben we nu eenmaal nodig. Gespecialiseerde beleggers vragen vaak hoge beloningen. Wij zijn kritisch op hun kosten en huren hen alleen in waar ze écht bijdragen aan uw pensioen.

Onafhankelijk toezicht

Pensioenfondsen beheren veel geld. Geld dat werknemers en werkgevers samen bij elkaar hebben gelegd. Daar gaan we voorzichtig mee om. Daarom zijn er strenge regels voor pensioenfondsen. Nergens zijn die regels zo streng als in Nederland. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bewaken streng en zorgvuldig dat pensioenfondsen zich aan de regels houden.

Wilt u meer weten?

Kijk op deze website voor meer informatie over ons fonds. Algemene informatie over pensioenen vindt u ook op de websites van de Pensioenfederatie en de Pensioenkijker.


Bron: Pensioenfederatie