Wat vond het verantwoordingsorgaan van 2017?

Verkort jaarverslag 2017

Het bestuur van ons fonds legt verantwoording af over het gevoerde beleid en de manier waarop dit is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan constateert dat het bestuur voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. De interne commissie heeft in 2017 de ABC-notitie (‘Alert, Betrokken, Collegiaal’) verder uitgewerkt. Deze commissie bestaat uit de heren Raaphorst, Polet en mevrouw Jansen. Daarin wordt onder andere de competentievisie uitgewerkt.

Het verantwoordingsorgaan bracht positief advies uit over:

  • de vergoedingsregeling
  • de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst
  • het bestuursreglement
  • het communicatiebeleidsplan 2016-2018
  • de premie 2018

Het verantwoordingsorgaan heeft net als in 2016 zijn zorgen uitgesproken over de premie. Het wordt voor parochies en pastoraal werkenden steeds moeilijker om de stijgende premie op te brengen. Het bestuur heeft dit onderwerp opnieuw voor verder overleg neergelegd bij het Economencollege van de R.K. Kerkprovincie. Deze instantie moet nagaan of er andere mogelijkheden zijn om de premiedruk te verlagen.

Het verantwoordingsorgaan vraagt aandacht voor de duurzaamheid van de beleggingen, mede vanwege de kerkelijke grondslag van het fonds. Het bestuur heeft besloten om een studie- en adviescommissie in te stellen die zich in het onderwerp ‘Duurzaamheid’ zal verdiepen. Hierin is ook het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd.