Bestuur

Het bestuur van ons pensioenfonds bestaat uit 8 personen. Drie uitvoerende bestuurders, namelijk de heren Kalb, Vuylsteke en Bijloos. Daarnaast vier niet-uitvoerende bestuurders: de heren Bultsma (vice-voorzitter, namens de deelnemers), Duijsens (toegetreden per 1 juli 2017 namens de pensioengerechtigden), Schoenmakers en Vergroesen (namens de werkgevers).

Het bestuur wordt sinds 1 juli 2017 geleid door de heer Van Susante, onafhankelijke voorzitter. Hij heeft deze taak overgenomen van de heer Frankort, die na jarenlange betrokkenheid bij het fonds zijn bestuurstaken en het voorzitterschap heeft neergelegd.

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 22 personen: een afgevaardigde per bisdom van de deelnemers, de werkgevers en de pensioengerechtigden en daarnaast een afgevaardigde van de Bisschoppenconferentie. Ook is een adviseur namens het huishoudelijk personeel aan het verantwoordingsorgaan verbonden.

In het verslagjaar heeft het VO afscheid genomen van de heren Hendriksen en De Rooij. Hun opvolgers zijn de heer Bosma (vanuit het Bisdom Rotterdam) en mevrouw Aarts (vanuit het Bisdom Breda). In 2017 trad de heer Hoes (vanuit het bisdom Utrecht ) toe namens de pensioengerechtigden. Hiermee werd de nog openstaande vacature ingevuld.

Daarnaast werden de volgende leden per 1 juli 2017 herbenoemd: de heer Stiekema (vicevoorzitter, vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden) namens de  deelnemers, de heer Raaphorst (vanuit het bisdom ’s-Hertogenbosch) namens de  pensioengerechtigden en de heer Donners (secretaris, vanuit  het bisdom Roermond) namens de werkgevers.

Meer informatie over onze organisatie vindt u hier.