Nieuws

Beleidsdekkingsgraad februari: 158,1%

De voorlopige beleidsdekkingsgraad van het PNB was eind februari 158,1%. Een maand eerder was de beleidsdekkingsgraad 157,8%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden noemen wij de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van de pensioenen (ook wel: toeslagverlening).

Meer informatie

Op de pagina Dekkingsgraad krijgt u meer uitleg over de beleidsdekkingsgraad en ziet u in een grafiek hoe de beleidsdekkingsgraad van het PNB zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.