Nieuws

Oorlog in Oekraïne gevolgen voor ons fonds, update juni 2022

Wij zijn nog steeds geschokt door de inval van Rusland in Oekraïne. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen die door het oorlogsgeweld getroffen worden. Daarnaast kijken we naar de situatie van onze deelnemers en van ons fonds. Op dit moment heeft de oorlog beperkte gevolgen voor ons fonds.

We hebben gecheckt of er misschien deelnemers van ons fonds in één van de betrokken landen wonen. Dat is niet het geval.

Sancties

Uit onze controle blijkt verder dat we voldoen aan het door de EU ingestelde sanctiebeleid. Er zijn geen betalingen naar banken uit landen die van SWIFT-betalingsverkeer zijn uitgesloten. We toetsten tevens de sanctiefilter aan de meest recente lijsten met verdachte personen. Deze lijst wordt periodiek aangevuld en voor de pensioenbetalingen maandelijks gemonitord.

Beleggingen

Mede als gevolg van ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB), met onder meer aandacht voor milieuvervuiling, klimaatverandering en corruptie, waren de beleggingen van ons fonds in Rusland al relatief gering. PNB had eind januari circa € 472.000,- aandelenbelang in Russische bedrijven die aan de MVB-criteria van PNB voldoen. Tegen onze totale portefeuille van circa € 600.000.000,- afgezet betreft dit slechts 0,08%. In de geest van de sanctiewetgeving van de Europese Unie heeft PNB echter besloten om al haar beleggingen in Rusland te verkopen zodra dat mogelijk is.

Welke invloed deze verkoop zal hebben op de waarde van onze beleggingen is nu nog niet bekend. Maar gezien de beperkte omvang van de investeringen in Rusland zal dit naar verwachting heel klein zijn.

Wel is al meer bekend over de invloed van de oorlog in het algemeen op de waarde van onze beleggingen. Sinds de inval zijn de aandelenbeurzen gedaald en de rentes gestegen. Dit heeft een negatief effect gehad op de waarde van de beleggingen. Maar door de stijgende rente zijn onze verplichtingen ook in waarde gedaald. Zelfs meer dan de beleggingen. Daardoor is de dekkingsgraad van het pensioenfonds gestegen.

De ervaring leert verder dat het in dergelijke geopolitieke situaties erg lastig is om de lange-termijn gevolgen in te schatten. In de basis houdt ons fonds als lange-termijn-belegger vast aan zijn strategisch beleggingsbeleid. De ontwikkelingen volgen wij op de voet en waar nodig zullen relevante maatregelen worden genomen.

Cybersecurity

De kans op een cyberaanval is vanwege de oorlog toegenomen. Daarom hebben wij de beveiliging van onze systemen opgevoerd. Zo beschermen we de gegevens van onze deelnemers nog beter. De uitbetaling van de pensioenen loopt gewoon door zoals u van ons gewend bent.