Nieuws

Doorwerken na uw AOW-leeftijd?

Op dit moment werken 180.000 Nederlanders door na hun AOW-leeftijd. Dat is bijna 3 keer zoveel als 15 jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van het TNO en ROA.

Het gaat om:

  • mensen die het geld goed kunnen gebruiken, en
  • mensen die nog steeds voldoening halen uit hun werk, actief willen blijven en sociale contacten willen behouden.

Wilt u ook doorwerken na uw AOW-leeftijd?

Houd rekening met deze 3 zaken:

1. Uw pensioenopbouw bij PNB stopt uiterlijk op uw 67ste

De pensioenopbouw bij het PNB is gekoppeld aan uw AOW-leeftijd en stopt uiterlijk op uw 67ste. Is uw AOW-leeftijd vóór uw 67ste? Dan bouwt u vanaf dat moment al geen pensioen meer op bij het PNB.

2. U kunt kiezen wanneer u uw pensioen van ons pensioenfonds wilt ontvangen

Uw AOW gaat in vanaf een bepaalde leeftijd. Die datum staat 5 jaar van tevoren vast. Of u dat nu wilt of niet, vanaf dat moment krijgt u AOW uitbetaald.

De ingangsdatum van het aanvullende pensioen dat u opbouwt bij het PNB staat niet helemaal vast. U kunt die ingangsdatum tot op zekere hoogte zelf kiezen. Dat kan tegelijk zijn met uw AOW, maar ook eerder of later. Uw pensioen kan op zijn vroegst ingaan als u 55 jaar wordt en het gaat uiterlijk in als u 67 jaar wordt.

3. U betaalt minder belasting over uw inkomsten

Als AOW’er betaalt u minder belasting over uw salaris. U betaalt over de eerste pakweg € 20.000,- bijna de helft minder belasting (18,75% in plaats van 36,65%). Ook over salaris boven dat bedrag betaalt u minder belasting dan een werknemer die nog geen AOW ontvangt. Daardoor houdt u na uw AOW-leeftijd netto meer over van het salaris dan vóór uw AOW-leeftijd.

Blijft u in functie én ontvangt u pensioen van een pensioenfonds of verzekeraar? Dan betaalt u al snel te weinig belasting. Dit kunt u voorkomen door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen bij de Belastingdienst.

Als pastoraal werk(st)er of huishoudelijk personeel geldt ook het volgende voor u:

4. U krijgt minder lang loon doorbetaald als u ziek wordt

Bent u nog in dienst na uw AOW-leeftijd en wordt u ziek? Dan hebt u maximaal 13 weken recht op loondoorbetaling. Vóór uw AOW-leeftijd is die termijn 2 jaar.

5. U ontvangt geen WW-uitkering als u wordt ontslagen

Bent u nog in dienst na uw AOW-leeftijd en wordt u ontslagen? Dan hebt u geen recht op een WW-uitkering of een transitievergoeding.

Meer informatie

Als u langer in functie wilt blijven, moet u hierover afspraken maken met uw kerkelijke instelling. Uw afspraken moeten mogelijk aangepast worden. Uw kerkelijke instelling geeft deze afspraken aan ons door.

Enkele maanden voordat uw AOW ingaat, ontvangt u van ons fonds een brief. Hierin bieden wij u aan om uw pensioen van ons fonds ook te laten ingaan. Als u dat niet wilt, bijvoorbeeld omdat u langer in functie blijft, hoeft u het formulier bij deze brief niet in te vullen. U krijgt dan automatisch weer een bericht als u bijna 67 jaar wordt.

Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met ons fonds. Onze medewerkers helpen u graag.