Emile Duijsens (72) neemt afscheid

“Instroom nieuwe professionele bestuursleden belangrijk”

In 1996 werd Emile Duijsens als econoom van het Bisdom Haarlem-Amsterdam lid van het algemeen bestuur van het PNB. Hij was jaren later lid van het verantwoordingsorgaan en werd in 2017 niet-uitvoerend bestuurder van het fonds. Na 25 jaar neemt hij afscheid: “Ik ben bijna 72, het is mooi geweest.”

Hij vindt het bijzonder dat het PNB er steeds in geslaagd is om zich op tijd en goed aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen: “Na de financiële crisis van 2008 werd het toezicht op de pensioenfondsen verscherpt. Het bestuursmodel veranderde en bestuurders moesten aan zwaardere eisen voldoen. Het is het PNB tot heden gelukt om geschikte mensen te vinden en hopelijk blijft dat lukken. Niet alleen voor bestuursfuncties, maar ook bijvoorbeeld voor de beleggingsadviescommissie. Opmerkelijk voor zo’n klein fonds, met zo’n mooie dekkingsgraad en dat ook een kerkelijke instelling is.”

Wat heeft u aangetrokken in het bestuurslidmaatschap?

“Als pensioenfondsbestuurder heb ik mee kunnen zorgen voor een adequaat pensioen van mensen die hun hele leven in de kerk klaar staan of hebben gestaan, voor anderen.

Welke veranderingen hebt u gezien?

“De professionalisering van het bestuur en zeker van de uitvoerende bestuurders. Het adequaat besturen van een pensioenfonds vereist grote deskundigheid en kost veel meer tijd dan voorheen. Bestuurders waren lang deskundige vrijwilligers. Nu hebben ze allen een specialistische, professionele achtergrond.”

“Ook de sfeer is de afgelopen 25 jaar veranderd. In de hele maatschappij en ook in het PNB. Samenhang, saamhorigheid, de solidariteitsgedachte; ik zie zo nu en dan helaas haarscheurtjes hierin optreden. Als dat zou doorzetten, kan dat op termijn een bedreiging vormen voor het fonds.”

Wat ziet u als de grootste uitdaging voor het PNB de komende jaren?

“De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Hoe kan daarbinnen de solidariteit vastgehouden worden? Want de pensioenregelingen van straks zijn individueler dan de huidige regelingen. Je moet daarbij nog steeds de belangen van alle deelnemers evenwichtig afwegen. Dat speelt bij het PNB extra, omdat de pensioenen voor de clerici een andere achtergrond hebben dan de pensioenen voor pastoraal werkers en huishoudelijk personeel.”

En nu, tijd voor andere zaken?

“Ik wil nog graag de termijnen voor enkele andere functies vol maken. Zo ben ik voorzitter RvC van Donatus en penningmeester van de beheerstichting van de congregatie Zusters van de Voorzienigheid in Heemstede. Maar het is zeker fijn dat er meer tijd komt om op de golfbaan te staan. En het is goed dat er verjonging komt in het PNB-bestuur.”

“In 2022 bestaat het PNB 50 jaar. Het was een groot voorrecht om een toezichthoudende bijdrage te mogen leveren aan dit bijzondere en mooie pensioenfonds. Ik wens het fonds, zijn deelnemers, bestuurders, toezichthouders en opdrachtgever, een hele goede toekomst toe.”

Emile Duijsens (72): 25 jaar verbonden aan het PNB

1996 - 2010: lid van het algemeen bestuur
2010 - 2017: lid van het verantwoordingsorgaan
2017 - 2021: niet-uitvoerend bestuurder