Over beleggen en de zorg voor de aarde

Mickey Vuylsteke, Laurens Roodbol, Arie van de Wiel en Hans Peters zijn als uitvoerende bestuurders wekelijks voor het PNB in touw. Een gesprek met drie van hen over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) en over de situatie die door corona is ontstaan. Hans Peters kon er helaas niet bij zijn.

Wat is leidend in het MVB-beleid van het PNB?

Van de Wiel: “De kern is gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping. Door wat er in de maatschappij leeft en vanuit onze kerkelijke achtergrond, heeft het bestuur veel over het MVB gesproken, ook met het Verantwoordingsorgaan. Daaruit kwamen deze thema’s naar voren. De Paus benoemt ze in zijn encycliek ‘Laudato si’, of ‘Wees geprezen’. Die gaat over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.”

Vuylsteke: “Het PNB had al langer een uitsluitingsbeleid, zodat we niet belegden in kinderarbeid of in controversiële wapens. We zijn nog bewuster geworden op dit vlak.”

Roodbol: “De helft van het vermogen van het PNB zit in aandelen. We laten uitzoeken welke index-fondsen het best passen bij onze wensen en daarin beleggen we. Er wordt vervolgens gemonitord of de fondsen aan onze wensen blijven voldoen. Maar onze invloed is beperkt. We zijn geen ABP.”

Gaat MVB ten koste van het rendement?

Van de Wiel: “Dat is een achterhaald idee.”

Roodbol vult aan: “Juist bedrijven die het wat dit betreft op orde hebben, doen het financieel gezien goed. We houden dat in de gaten. Maatschappelijk verantwoord zijn is één, maar het rendement moet op orde blijven.”

Heeft corona invloed op het rendement?

Van de Wiel: “Corona heeft in elk geval effect op de dekkingsgraad. Vanaf dag 1 hebben we maatregelen getroffen: we kijken nog nauwkeuriger en vaker naar wat er gebeurt in onze beleggingsportefeuille en in de markt. Als er aanleiding is, passen we beleggingen aan.”

Vuylsteke: “We kijken ook naar de partijen aan wie wij werk uitbesteden. Hoe gaat dat daar met al die thuiswerkers? Zowel bij AZL als bij onze vermogensbeheerder gaat het tot nu toe goed en zijn er geen deadlines gemist, maar het werkt wel anders.”

Hoe is de samenwerking veranderd door corona?

Van de Wiel: “De overgang naar thuiswerken is snel en flexibel gegaan; alles ging door!”

Roodbol: “Het was in het begin niet handig, maar we werken met professionals die erg zelfstandig zijn.”

Vuylsteke: “Ook de vergadering met het Verantwoordingsorgaan ging digitaal. Het was eigenlijk niet te doen, van half 11 tot 5, maar door de betrokkenheid van iedereen was de kwaliteit van de vergadering prima. Heel bijzonder!”
Van de Wiel: “We zien elkaar natuurlijk liever fysiek, maar de bestuurlijke processen hebben niet geleden onder het thuiswerken.”

Meer lezen?

Ons MVB-beleid, geïnspireerd door de encycliek Laudato Si en door de katholieke sociale leer. Thema’s zijn ‘Gerechtigheid’, ‘Vrede’ en ‘Behoud van de schepping’.