Nieuw pensioenstelsel en het PNB

“Opbouw van pensioen kan per 2027 alleen nog onder de nieuwe regels”

De overheid sloot vorig jaar met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers het hoofdlijnenakkoord voor een nieuw pensioenstelsel. Verandert uw pensioen bij het PNB dan ook? Ger van der Lubbe, door het bestuur gevraagd om deze operatie te begeleiden, licht toe.

“De minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid kreeg zoveel kritische kanttekeningen op de plannen dat het wetgevingstraject een jaar is opgeschoven. Maar we moeten er toch mee aan de slag! Uiterlijk per 1 januari 2027 moet het geregeld zijn. Dat lijkt ver weg, maar bij zo’n complex gebeuren is extra tijd alleen maar welkom.”

Waarom speelt de commissie pensioen en governance een belangrijke rol?

“De naam zegt het al: deze commissie bereidt (nieuwe) pensioenonderwerpen voor. Het nieuwe pensioenstelsel heeft gevolgen voor de pensioenregelingen van het PNB, dus het is logisch om deze commissie dit te laten doen. Speciaal voor dit dossier heeft men mij eraan toegevoegd.”

Maar eerst zijn de sociale partners aan zet

“Dat klopt. De werkgevers en vertegenwoordigers van de deelnemers bepalen de inhoud van de pensioenregeling. Aan de werkgeverskant zijn dat de Bisschoppen, bijgestaan door het economencollege. Aan de deelnemerskant horen niet alleen de priesters, maar ook de diakens, pastoraal werkers en het huishoudelijk personeel vertegenwoordigd te zijn. Door een vakbond of door individuen; dat wordt nog uitgewerkt. Het PNB ondersteunt en adviseert de sociale partners graag en dat is welkom bij iedereen. De materie is ingewikkeld en het pensioenfonds weet er veel van.”

U onderscheidt drie fasen?

“Hoewel de wetgeving er nog niet is, is duidelijk dat de opbouw van pensioen uiterlijk per 2027 alleen nog kan onder de nieuwe regels. Dan begin je met ideeënvorming: hoe kunnen en moeten onze pensioenregels straks zijn en bij wie wordt dat ondergebracht?

Gaat het PNB de pensioenregeling uitvoeren, dan gaan we de ideeën nader uitwerken. Samen met adviseurs en met onze administrateur AZL. Het sluitstuk is het invoeren van de nieuwe regeling. Dat laatste mag al per 2023 en het moet per 2027.”

Staan er al veranderingen vast?

“Nu krijgen deelnemers een pensioen toegezegd en de fondsen moeten dit waarmaken. Bij het PNB lukt dat overigens goed, want de dekkingsgraad is prima. Straks bestaat dat niet meer. De premie en het rendement daarop bepalen dan het pensioen. Daarbinnen zijn er varianten. Hoe het er precies uit zal zien, is nog niet bekend.”

Hebben deelnemers invloed?

Ze zijn vertegenwoordigd in het overleg tussen de sociale partners én ze hebben invloed via het Verantwoordingsorgaan (VO). Het VO beoordeelt de uitvoeringsovereenkomst. En het VO kan bezwaar maken tegen het overbrengen van al opgebouwd pensioen naar een nieuwe regeling. Dat heet ook wel ‘invaren’.“

Ger van der Lubbe (66): register-accountant
Hij begon als fiscalist bij de Belastingdienst en eindigde als Algemeen directeur van BASF-Nederland. Pensioen heeft sinds lang zijn interesse. Hij was ruim 10 jaar voorzitter van het Pensioenfonds van BASF, een fonds dat intussen niet meer bestaat.