Uit het jaarverslag 2021

Op 8 juni 2022 heeft het bestuur het jaarverslag over 2021 vastgesteld. Ook heeft het  verantwoordingsorgaan het gevoerde beleid positief beoordeeld en hebben de accountant en certificerend actuaris hun goedkeuring verleend.

Toeslagen

Per 1 januari 2021 zijn alle toeslagen volledig toegekend; sindsdien zijn alle gemiste toeslagen over het verleden gerepareerd. Per 1 januari 2022 zijn bijna alle pensioenen verhoogd. Alleen het opgebouwde pensioen van het huishoudelijk personeel werd niet verhoogd. Dat kwam door de manier waarop de verhoging berekend wordt: men neemt de ontwikkeling van het minimumloon verminderd met de ontwikkeling van de AOW voor een ongehuwd alleenstaande. De uitkomst van die som was negatief.

Bent u benieuwd naar meer achtergronden? Bekijk dan het verkorte jaarverslag of het volledige jaarverslag op de website van PNB.