Uw pensioen wordt met 1,32% verhoogd

Uw pensioen zou in de loop van de tijd, als er niets gebeurt, in waarde dalen. Het PNB probeert daarom uw pensioen elk jaar aan te passen aan de stijging van de consumentenprijzen. Dit jaar wordt uw pensioen per 1 januari 2018 met 1,32% verhoogd.

Als algemeen beleid probeert het bestuur van het PNB ieder jaar het pensioen te verhogen met de consumentenprijsindex. De verlening van toeslag is voorwaardelijk: het bestuur gaat ieder jaar na of er ruimte is voor een toeslag. Dat wil zeggen dat een toeslag die in een bepaald jaar verleend wordt, ook in de toekomst gegeven moet kunnen worden. Voor het jaar 2018 blijkt die ruimte aanwezig. Dit betekent dat uw pensioen per 1 januari 2018 met 1,32% verhoogd wordt.

Extra verhoging

Uw pensioen is in de afgelopen jaren niet (volledig) meegestegen met de consumentenprijsindex, door de onzekere financiële situatie waarin het fonds zich bevond. Het fonds kan nu een deel van die verhoging alsnog toekennen. Het gaat om de gemiste verhoging van 2011 en de helft van de gemiste verhoging van 2012.

U ontvangt deze extra verhoging alleen als u in 2011 en/of 2012 daadwerkelijk verhogingen gemist heeft. In onderstaande tabel kunt u teruglezen welke extra verhoging u per kalenderjaar ontvangt. Deze extra verhoging wordt in de loop van 2018 met terugwerkende kracht uitbetaald.

Was u in 2011 Priester, (on)gehuwd diaken
en pastoraal werker
Huishoudelijk personeel
Deelnemer 0,60% 0,00%
Oud-deelnemer 0,60% 0,60%
Was u in 2012 Priester, (on)gehuwd diaken
en pastoraal werker
Huishoudelijk personeel
Deelnemer 0,95% 0,00%
Oud-deelnemer 1,20% 1,20%

Ontvangt u een partner- of wezenpensioen van het PNB en was uw partner/ouder in 2011 en 2012 nog deelnemer, oud-deelnemer of gepensioneerde bij het fonds? Dan ontvangt u de extra verhogingen ook, conform bovenstaande tabellen. Een voorbeeld: was uw partner in 2011 gepensioneerde bij het PNB, dan ontvangt u een extra verhoging van 0,60%.