Deelnemers

Belegd vermogen in miljoen €

Beleggingsrendement

Pensioenverplichting in miljoen €

De pensioenverplichting is het bedrag dat ons pensioenfonds nu en in de toekomst nodig heeft om de pensioenaanspraken en de pensioenuitkeringen te blijven betalen.

Uitvoeringskosten in duizenden €

De kosten voor het pensioenbeheer bestaan op hoofdlijnen uit bestuurskosten en de kosten van administratie, advieskosten en de kosten van toezicht. De daling is onder andere het gevolg van lagere controle- en advieskosten in 2017.

Pensioenbeheer in € per deelnemer

De kosten per deelnemer zijn iets gestegen ondanks dat de uitvoeringskosten zijn gedaald. Dit komt doordat het aantal deelnemers waardoor gedeeld moet worden in 2017 is gedaald.