Uw pensioen in het kort

Welke keuzes hebt u zelf?

waardeoverdracht.png

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

ruilen_ouderdoms_partner_67.png

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op uw pensioendatum. Dit is alleen mogelijk indien het partnerpensioen voor het omruilen lager is dan 70% van het resterende ouderdomspensioen.

pensioenvergelijker.png

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Maak gebruik van de pensioenvergelijker.

ruilen_partner_ouderdom_67.png

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op de datum dat u met pensioen gaat.

meerofminder_67.png

Wilt u eerder met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.