Wanneer moet u in actie komen?

Als u arbeidsongeschikt wordt

arbeidsongeschiktheidspensioen.png Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. Uw werkgever moet het PNB informeren over uw arbeidsongeschiktheid.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.