Hoe zeker is uw pensioen?

Indexatie pensioen

transparant.gif welvaartsvast.png transparant.gif 

Wij verhogen elk jaar uw pensioen. Hoeveel dat is, hangt af van de verhoging van het minimumloon waar de verhoging van de AOW voor ongehuwden van wordt afgetrokken. Deze aanpak staat in reglement II van ons fonds en u betaalt er samen met uw werkgever pensioenpremie voor. Als ons fonds er financieel slecht voor staat, kan het ondanks de jaarlijkse verhoging nodig zijn uw pensioen te verlagen. Daar is bij ons fonds geen sprake van. De financiële situatie van ons fonds is zodanig dat wij niet verwachten dat de komende vijf jaar een verlaging van uw pensioen nodig is. Het PNB verhoogt elk jaar uw pensioen zodat het pensioen zijn koopkracht behoudt. De verhoging is de uitkomst van de stijging van het minimumloon na aftrek van de stijging van de AOW voor ongehuwden.

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor
deelnemers als volgt verhoogd*: 

 

Indexatie

Stijging van de
prijzen

2018

2,22%

1,70%

2017

3,10%

1,38%

2016

0,15%

0,32%

2015

1,02%

0,64%

2014

0,00%

0,98%

2013

0,83%

2,51%

2012 

2,17% 

2,45% 

2011

0,51% 

2,34% 

2010 

1,62% 

1,28% 

2009

6,21% 

1,19% 


*De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op
cijfers van het CBS.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het jaarverslag. Het jaarverslag staat op de documentenpagina van deze website.

Wilt u zien hoeveel pensioen u nu hebt opgebouwd? Log dan in op deze website of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Denk aan uw DigiD-inloggegevens.