Klachten en geschillen

Het PNB voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt,
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd, of
  • de uitleg en toepassing van de reglementen of statuten.

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u dit per brief mededelen aan het pensioenfonds.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft de administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van het fonds ontvangt
.

2. Wat gebeurt er met uw klacht of geschil?

  • Als uw klacht of geschil over een kerkrechtelijk aspect gaat, dan wordt dit voorgelegd aan de Bisschoppenconferentie.
  • Alle overige klachten en geschillen neemt het bestuur in behandeling. Het uiteindelijke besluit van het bestuur ontvangt u per aangetekende brief.

3. Als u het niet eens wordt

Als u ontevreden bent over de beslissing van het bestuur, kunt u per aangetekende brief arbitrage aanvragen bij het bestuur. U dient dat te doen binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing van het bestuur.

De arbitrage is in handen van een arbitragecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 leden. Het bestuur en u dienen allebei binnen 14 dagen een commissielid aan te wijzen. Deze leden wijzen vervolgens samen het derde lid aan.

4. De Ombudsman Pensioenen

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de arbitragecommissie, kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen. Dit is een onafhankelijke instantie die geschillen behandelt over de uitvoering van pensioenregelingen. U kunt pas een beroep doen op de ombudsman wanneer u de klachtenregeling van het PNB volledig hebt doorlopen.

Het gegevens van de Ombudsman Pensioenen zijn als volgt:

Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070–349 96 20

U kunt deze stap ook overslaan en direct naar de kantonrechter gaan (stap 5). 

5. De kantonrechter

In het uiterste geval kunt u zich tot de kantonrechter richten. Neem hiervoor contact op met de kantonrechter die bij uw woonplaats hoort.