Nieuws

Bent u ons nieuwe bestuurslid?

Tot voor kort vertegenwoordigde de heer Emile Duijsens de pensioengerechtigden van het PNB in ons bestuur. Nu hij niet meer beschikbaar is voor een nieuwe termijn, is er een vacature ontstaan voor een niet-uitvoerend bestuurder namens de pensioengerechtigden. Om deze vacature te vervullen kunnen pensioengerechtigden zich momenteel kandidaat stellen.

Profiel bestuurslid

Alle bestuurders moeten al vóór de benoeming aan een bepaald, wettelijk voorgeschreven, geschiktheidsniveau voldoen op deze gebieden:

  • het besturen van een organisatie (inclusief kennis van kerkelijke aspecten);
  • administratieve organisaties en interne controle (AO/IC);
  • relevante wet- en regelgeving;
  • uitbesteding;
  • pensioenregelingen en pensioensoorten;
  • communicatie;
  • financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering.

Kandidaten voor deze functie hebben daarnaast liefst enige jaren bestuurlijke ervaring in de pensioensector en extra kennis van vermogensbeheer, van uitbesteding, AO/IC en van de informatietechnologie.

Om als niet-uitvoerend bestuurder goed te functioneren bent u bijzonder goed op deze punten: omgevingssensitiviteit, onafhankelijkheid en strategische sturing.

Bekijk hier het complete functieprofiel

Wilt u zich kandidaat stellen?

We nodigen u graag uit om te solliciteren. Stuur hiervoor het ingevulde kandidaatstellingsformulier, uw motivatiebrief en CV naar bestuurssecretariaat_pnb@azl.eu.

Ook anderen dan pensioengerechtigden van het PNB kunnen zich kandidaat stellen voor deze vacature. Hun kandidaatstelling moet dan gesteund worden door minimaal twaalf handtekeningen van pensioengerechtigden van het PNB. Gebruik hiervoor dit kandidaatsstellingsformulier.

Bestuur, Bisschoppenconferentie en DNB toetsen kandidaten

Het bestuur toetst of u voldoet aan de geschiktheidseisen die gelden voor pensioenfondsen. Een persoonlijk gesprek en/of toets in die periode kan onderdeel zijn van de procedure. Is het bestuur positief, dan toetst vervolgens de Bisschoppenconferentie of u voldoet aan de eisen die het Canoniek Recht stelt aan bestuurders van een publieke kerkelijke rechtspersoon.

Hebt u de hele procedure doorlopen en bent u tot bestuurder benoemd? Deze benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB toetst namelijk eerst uw betrouwbaarheid en geschiktheid met een (vragen)formulier, beschikbare documentatie en eventueel een gesprek. Ook wordt beoordeeld of u voldoende tijd hebt.

U kunt de volledige procedure hier nalezen(onderdeel 3c)

Verkiezingen

Als er meerdere geschikte kandidaten zijn, organiseren we verkiezingen. Wij informeren u dan hierover. Is er slechts één kandidaat? Dan volgen er geen verkiezingen.

Vragen?

Wilt u meer informatie over deze oproep tot kandidaatstelling? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.