Nieuws

Corona duurt voort

De situatie rond corona zal nog een hele periode ons leven beïnvloeden. De dienstverlening voor u als deelnemer loopt gewoon door; de financiële situatie wordt wekelijks gemonitord.

Wekelijks zoeken de uitvoerend bestuurders contact met elkaar om de situatie bij de uitvoerders te bespreken. AZL verzorgt de administratie voor het PNB en is hierin een belangrijke partij. Sinds 20 maart werken de medewerkers van AZL vanuit huis. De ervaringen hiermee zijn goed. De dienstverlening voor u loopt gewoon door. De pensioen worden uitbetaald en AZL is bereikbaar als u vragen hebt.

Invloed op onze financiën

Corona zorgt voor onrust op de financiële markten. Dat heeft vanaf maart gevolgen voor onze dekkingsgraad. In eerste instantie daalden de aandelenkoersen sterk. Later herstelden die enigszins. De financiële situatie van PNB komt daarmee in een iets roeriger vaarwater.

Dat is te zien aan de dekkingsgraad. Eind februari 2020 was de dekkingsgraad nog 127,0%. Eind april was deze 124,6%. De coronacrisis hoeft niet de enige oorzaak van deze daling te zijn. Toch geeft dit een indicatie van de financiële impact op PNB gedurende deze periode.

Hoe gaat het verder?

Vanwege de aanhoudende onzekerheden kunnen we niet inschatten wat uiteindelijk het effect van de crisis zal zijn op de financiële prestaties en positie van PNB. Vooral de waarde van de beleggingen en de rentestand zijn onzeker. Deze hebben effect op de (beleids-)dekkingsgraad en daarmee op alle besluiten die daarop zijn gebaseerd.