Nieuws

Het verkort jaarverslag 2017 is gepubliceerd

Net als vorig jaar breng het PNB een verkort jaarverslag uit in digitale vorm.

De opzet van het verkort jaarverslag is gelijk aan de opzet die vorig jaar gehanteerd is. Na een kort voorwoord, vindt u informatie over de financiële positie van ons fonds in verslagjaar 2017. Klikt u op 'de belangrijkste cijfers van 2017', dan ziet u bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal deelnemers in ons fonds en de ontwikkeling van het belegd vermogen. Onder 'onze organisatie' leest u welke wisselingen er hebben plaatsgevonden in het bestuur en het verantwoordingsorgaan. De laatste twee hoofdstukken geven in vogelvlucht weer wat het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht vinden van de prestaties van ons pensioenfonds in 2017. Lees hier het verkort jaarverslag.

Wij zijn benieuwd wat u van dit verkort jaarverslag vindt. Laat het ons weten via het feedbackformulier rechtsonder op deze website. Al uw opmerkingen en suggesties zijn welkom. 

Natuurlijk nodigen we u ook graag uit om het volledige jaarverslag te lezen. Dat vindt u op de documentenpagina.