Nieuws

Uw Uniform Pensioenoverzicht ziet er voortaan anders uit

Hoeveel pensioen heb ik? Dat wil iedere werknemer graag weten. Daarom ontvangt u als werknemer van ons fonds elk jaar een pensioenoverzicht waarin u ziet hoeveel pensioen er voor u is bij ons fonds. Dit zogeheten Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet er vanaf dit jaar anders uit.

Uit onderzoek bleek dat veel mensen het pensioenoverzicht niet goed begrijpen. Daarom heeft de pensioenbranche het UPO in een nieuw jasje gestoken.

Wat is er veranderd?

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:

  • de informatie is overzichtelijker en de teksten zijn korter
  • er is geen uitgebreide toelichting meer opgenomen
  • u ziet minder cijfers: het pensioen dat u kunt bereiken als er niets verandert aan uw situatie, staat niet meer op het overzicht. Dit was een voorspelling. De kans dat deze voorspelling uitkomt, is erg klein. Om verwarring te voorkomen, staat dit bedrag er niet meer op
  • er zijn plaatjes (iconen) toegevoegd. Deze plaatjes herkent u wellicht. Ze staan in de brief die u van ons fonds krijgt als u nieuw in dienst komt, in de Pensioenvergelijker en ook in het onderdeel Pensioen in het kort op deze website. Deze plaatjes maken het makkelijker voor u om meer informatie te vinden over een bepaald onderwerp
  • bent u gescheiden en hebt u uw pensioen verdeeld met uw ex-partner? Dan is het pensioen voor uw ex-partner al afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is uw pensioen lager.

Niet alleen werknemers, ook gepensioneerden ontvangen voortaan jaarlijks een UPO. Bent u oud-werknemer? Dan ontvangt u het pensioenoverzicht minstens eens in de 5 jaar. Bent u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u, net als werknemers, elk jaar een UPO.

Wat is niet veranderd?

De volgende onderdelen zijn onveranderd op uw pensioenoverzicht:

  1. uw persoonlijke gegevens
  2. uw opgebouwde pensioen
  3. pensioen als u arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden
  4. factor A
  5. algemene informatie

1. Uw persoonlijke gegevens
Check of deze gegevens kloppen. Klopt het salaris (en deeltijdpercentage)? Kloppen de gegevens van uw partner?

2. Uw opgebouwde pensioen
U ziet hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Dit is de stand van zaken tot en met vorig jaar. Als u graag een idee wilt krijgen hoeveel u straks kunt verwachten, kunt u inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u niet alleen een opgave van uw pensioen bij ons fonds, maar ook van pensioen dat u eventueel via andere werkgevers hebt opgebouwd.

3. Pensioen als u arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden
Hebt u een partner en/of kinderen? Lees dan de informatie goed over wat zij krijgen als u overlijdt. Check ook wat er is geregeld als u arbeidsongeschikt wordt.

4. Factor A
Dit bedrag hebt u volgend jaar nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting als u op eigen initiatief bijspaart voor extra pensioen bij een bank of verzekeraar.

5. Algemene informatie
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Dat hangt af van verschillende ontwikkelingen. Ons fonds informeert u over de risico’s en de eventuele jaarlijkse verhoging van uw pensioen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Bekijk dan de veelgestelde vragen. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met ons fonds. Onze medewerkers helpen u graag.