Nieuws

Uw (opgebouwde) pensioen is verhoogd

Elk jaar probeert het bestuur van het PNB uw (opgebouwde) pensioen te verhogen (ook wel: toeslag of indexatie). De verhoging is voorwaardelijk. Dat betekent dat dit alleen kan als het fonds voldoende geld in kas heeft. Dit blijkt onder meer uit de dekkingsgraad. De dekkingsgraad van het PNB was op 31 december 2016 125,3%. Dat is hoog genoeg om de (opgebouwde) pensioenen te kunnen verhogen per 1 januari 2017. Hieronder leest u met hoeveel procent uw (opgebouwde) pensioen is verhoogd.

Reglement I: priesters, (on)gehuwde diakens, pastoraal werkers

Als algemeen beleid probeert het bestuur elk jaar de opgebouwde pensioenen in dit reglement te verhogen met de gemiddelde stijging van prijzen en lonen. Wat was over 2016 in totaal 0,9%. Omdat de financiële positie goed genoeg was, worden de opgebouwde pensioenen van priesters, (on)gehuwde diakens en pastoraal werkers per 1 januari 2016 verhoogd met 0,9%.

Reglement II: huishoudelijk personeel

De opgebouwde pensioenen van het huishoudelijk personeel zijn per 1 januari 2017 verhoogd met 0,15%. De opgebouwde pensioenen volgen de ontwikkeling van het minimumloon en het AOW-ongehuwdenpensioen. Of de opgebouwde pensioenen worden verhoogd, staat los van de financiële positie van het PNB.

Oud-deelnemers en pensioengerechtigden

Het bestuur probeert jaarlijks de (opgebouwde) pensioenen van oud-deelnemers en pensioengerechtigden aan te passen aan de stijging van de prijzen. Omdat de financiële positie goed genoeg was, worden de opgebouwde pensioenen van oud-deelnemers en gepensioneerden per 1 januari 2017 verhoogd met 0,2%.

Extra verhoging niet mogelijk

Gedurende een aantal jaren heeft het PNB geen (volledige) toeslagen toegekend, door de onzekere financiële situatie van het fonds. Dit betekent dat de (opgebouwde) pensioenen niet (volledig) zijn meegestegen met de consumentenprijsindex. Ze zijn dus naar verhouding minder waard geworden. In de nieuwe wetgeving is geregeld dat een pensioenfonds een inhaaltoeslag mag verlenen. De huidige financiële positie van het PNB laat echter niet toe dat een deel van de toeslagen wordt ingehaald die in het verleden zijn gemist.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Verhoging pensioen voor priesters/ongehuwde diakens, pastoraal werkers/gehuwde diakens, huishoudelijk personeel, oud-deelnemers of pensioengerechtigden. De ontwikkeling van de dekkingsgraad van het PNB kunt u bekijken in een grafiek op deze website.

Bron: Bestuur