Nieuws

Het verkort jaarverslag 2016 is gepubliceerd

Voor het eerst brengt het PNB een verkort jaarverslag uit en wel in digitale vorm. Als u op onderstaande link klikt, vindt u informatie over de prestaties van ons pensioenfonds in 2016.

Naast een kort voorwoord, vindt u informatie over de financiële positie van ons fonds in verslagjaar 2016. Klikt u op 'de belangrijkste cijfers van 2016', dan ziet u een overzicht van de ontwikkeling van een aantal cijfers gedurende vijf jaar. Onder 'onze organisatie' leest u welke wisselingen er hebben plaatsgevonden in het bestuur en het verantwoordingsorgaan. De laatste twee hoofdstukken geven in vogelvlucht weer wat het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht vinden van de prestaties van ons pensioenfonds in 2016. Lees hier het verkort jaarverslag.

Wij zijn benieuwd wat u van dit nieuwe communicatiemiddel vindt. Laat het ons weten via het feedbackformulier rechtsonder op deze website. Al uw opmerkingen en suggesties zijn welkom. 

Natuurlijk nodigen we u ook graag uit om het volledige jaarverslag te lezen. Dat vindt u op de documentenpagina.