Hans Brand nieuwe voorzitter van het PNB

Hans Brand, 62 jaar

  • Studeerde bedrijfseconomie in Groningen.
  • Werkte onder andere bij Shell en bij Mediq Apotheken.
  • Is tussen 2008-2021 lid van of voorzitter van verantwoordingsorganen geweest.
  • Is getrouwd en vader van vier inmiddels volwassen kinderen, en heeft één kleinkind.
  • Is graag buiten om te wandelen en te sporten.

“Iedereen is erg betrokken bij het fonds”

Sinds juli 2022 is Hans Brand voorzitter van het PNB. Van huis uit is hij bedrijfseconoom. Als voorzitter onderzoekt hij graag eerst waar partijen het over eens zijn. Om vanuit dat fundament de verschillen te bespreken en zo tot besluitvorming te komen. Een aanpak die hem in zijn jarenlange loopbaan veel heeft opgeleverd.

Hoe bent u met het PNB in aanraking gekomen?

“Ik ben vanaf 2008 actief in de Nederlandse pensioensector, onder meer als lid of voorzitter van het verantwoordingsorgaan van het Shell Pensioenfonds, en van PMA, het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Ik deed dat naast mijn financiële functies bij Shell en later Mediq. In 2020 kwam ik via een kennis in contact met het PNB.”

“Ik ben gevraagd Jan van Susante op te volgen als voorzitter. Nadat de Bisschoppenconferentie en De Nederlandsche Bank akkoord waren, ben ik benoemd. De rol van voorzitter ligt mij. Het beschouwende ervan; zorgen dat iedereen aan het woord komt, kijken of er overeenstemming is en dat begeleiden naar juiste besluitvorming.”

U bent nu een paar maanden in functie; wat valt op?

“Ik trof zulke warme, belangstellende mensen! En iedereen is erg betrokken bij het fonds. Mijn collega-bestuurders, het vo, alle commissies én de Bisschoppenconferentie, onze opdrachtgever. Je voelt dat iedereen wil werken aan de opdracht van het PNB: een goed en waardevast pensioen bieden aan de mensen die zich inzetten voor de kerk.”

“Het fonds staat er heel goed voor. Nu de rente stijgt, loopt de dekkingsgraad verder op. Daardoor kunnen we ook per 1 januari 2023 de pensioenen weer verhogen. Tegelijkertijd zijn aandelen en vastrentende waarden minder waard geworden. En die worden belangrijker als we straks, onder de Wet toekomst pensioenen, persoonlijke pensioenpotjes hebben.”

Hoe kijkt u naar de Wet toekomst pensioenen?

“Deze wet is naar mijn idee niet primair bedoeld voor een relatief klein fonds als het PNB dat er zo goed voorstaat. Maar ook onze pensioenregeling zal aan de nieuwe regels moeten voldoen. Uitgangspunt blijft dat we streven naar een waardevast pensioen.”

“We bereiden ons voor op de aanstaande veranderingen. Het bestuur bepaalt overigens niet hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien; daarvoor zijn de sociale partners verantwoordelijk. Wij geven wel input vanuit onze ervaring. Na hun besluit is het aan ons als bestuur om het zo goed mogelijk uit te voeren. We vinden het ook belangrijk om de deelnemers goed te informeren over dit proces. Communicatie over andere onderwerpen, bijvoorbeeld over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen, is natuurlijk ook heel belangrijk.”

“In 2023 viert het PNB zijn 50-jarig jubileum. In al die jaren heeft het fonds veel bereikt en het is belangrijk om dat voort te zetten, in het belang van de deelnemers.”