Het PNB heeft 2 pensioenregelingen:

 1. Regeling I
  Deze regeling geldt voor priesters, diakens en pastoraal werkers die benoemd zijn of in dienst zijn van een parochie, dekenaat, bisdom of een andere erkende kerkelijke instelling.
 2. Regeling II
  Deze regeling geldt voor het huishoudelijk personeel dat in dienst is van een parochie, dekenaat, bisdom of een andere erkende kerkelijke instelling.

Afspraken

Bij deze pensioenregelingen zijn 3 partijen betrokken:

 1. het PNB
 2. de deelnemers, oud-deelnemers en pensioengerechtigden
 3. de bisdommen.

De afspraken tussen deze partijen zijn in een aantal documenten vastgelegd:

 • Pensioenreglementen
  Hierin zijn de afspraken vastgelegd tussen het PNB, de (oud-)deelnemers en pensioengerechtigden.
 • Benoemingsbrief, arbeidsovereenkomst, brief met pastorale zending
  Hierin zijn de afspraken vastgelegd tussen de bisschop en de gewijde ambtsdrager of werknemer.
 • Uitvoeringsovereenkomst
  In de uitvoeringsovereenkomst is de relatie vastgelegd tussen het PNB en de bisdommen.